Z historie dobrkovického železného hamru

Pozemková kniha

Velkostatek Český Krumlov, I 5AU 147 – opis smlouvy o prodeji hamru Petrem Vokem z Rožmberka – Jakubu Schmelzovi dne 19.04.1602

Petr Vok z Rožmberka prodává hamerníku Jakubovi Schmelzovi a jeho dědicům nově postavený hamr ležící ve staré oboře za zámkem Český Krumlov se vším příslušenstvím, přívody vody, domem, uhelnou hutí, což vše leží u potoka, dále rybolovu na potoce. Hamr a hamerník je osvobozen od poddanských dávek a poplatků. Jabkub Schmelz zaplatí za vše 600 tolarů přičemž prvních 100 tolarů zaplatí sv. Jiří roku 1603 a další splátky ve výši 50 tolarů každého sv. Jiří až do zaplacení celé sumy. Jakub Schmelz nesmí v době než zaplatí celých 600 tolarů hamr prodat.

Držitelé hamru

PetrVok z Rožmberka – (do r. 1602), Jakub Schmelz (1628), Hans Falc (1633), Martin Klauser (1687), Jáchym Klauser (1693), Jakub Jungbauer (1727), Ondřej Jungbauer (1764), Ignác Jungbauer (1804), Filip Jungbauer st. (1827), Filip Jungbauer ml. (1866), Jan a Mariana Jungbauerovi (1945) Arnošt a Františka Kotousovi (1949).

Princip hamru

Hamr byl ve svém principu kovárnou s velikým a těžkým kladivem sloužícím ke kování velkých kusů železa jako např. radlice, kosy, srpy nebo velké plechy. Zdvíhání a klesání kladiva (bucharu) obstarávalo kolo na vodní pohon, ze kterého se pohyb přenášel pomocí hřídele.

Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice
Historie hamru Český Krumlov - Dobrkovice

Ubytování v Českém Krumlově nabízí rodinný penzion U Hamru